Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - kompetentny rzecznik dziecka i rodziny

Pod wskazanym powyżej tytułem, dnia 5 września 2017 r. na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbędzie się szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem niniejszego działania jest jeszcze sprawniejsze pomaganie i wspieranie rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich wychowanków. Program szkolenia będzie obejmował m.in.: charakterystykę dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; konflikt lojalnościowy dziecka między rodziną zastępczą a biologiczną; motywowanie dziecka do osobistego rozwoju – przygotowanie do pełnoletności.

30.08.2017

więcej...

 

Pomoc osobom poszkodawanym w wyniku nawałnicy 11/12 sierpnia 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z szeroką grupą poszkodowanych w wyniku nawałnic, które przeszły nad Pomorzem w nocy 11-12 sierpnia 2017 informuje o możliwościach uzyskania wsparcia.

22.08.2017

więcej...

 

„Arkadyjski nastrój”

„Arkadyjski nastrój” – projekt „Jak Feniks z popiołu” Zgodnie z zapowiedzią 10 lipca 2017 r. w ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako aktywna forma aktywizacji społecznej 30 uczestników projektu, odbyła się wycieczka do Centrum Nauk Kopernik w Toruniu. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w projekcji seansu pt. „Meteoplanet” w Planetarium, zwiedzili wystawy GEODIUM oraz ORBITARIUM. Dzieci zachwyciły się interaktywnymi stanowiskami typu: transmisja sygnału w kosmosie, ocean chmur, tornado, spłaszczenie planet, zorza polarna, ciążenie czy pole magnetyczne, trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, precesja osi ziemskiej, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek Newtona, tworzenie wydm, źródła energii odnawialnej i start rakiety, kolekcja meteorytów. Po naukowej dawce przyjemności, wycieczkowicze udali się na aktywne poszukiwanie prawdziwych toruńskich pierników oraz zakupy pamiątek, przemierzając toruńskie ulice „Starego Miasta” . Przed wyjazdem wszyscy skorzystali z obiadu w McDonald′s. Zgodnie z zapowiedzią, uczestnicy projektu mają wakacyjną przerwę, aby od września kontynuować zajęcia. Projekt jest realizowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

03.08.2017

więcej...

 

KAUFLAND DZIECIOM

Firma KAUFLAND po raz kolejny włączyła się w akcje na rzecz dzieci. Kościerski sklep Kaufland uczestniczył  w Kampanii prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pt. „Dajmy siebie innym”. Ostatnimi działaniami PCPR wraz ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” mógł promować rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Kościerskiego wspierając jednocześnie zadania Kaufland w zakresie działalności firmy.
Stowarzyszenie rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało na terenie sklepu Kaufland 28 lipca piknik pod hasłem „KAUFLAND WSZYSTKO CO KOCHASZ”. W ramach spotkania przez ponad 3 godziny dzieci wraz z rodzicami mogli uczestniczyć we wspólnych zabawach, grach i konkursach. Na uczestników czekały nagrody i słodki poczęstunek ufundowany przez sklep. W czasie zabawy przy muzyce didżeja, PCPR wraz z rodzinami zastępczymi przedstawiali klientom sklepu plusy i minusy bycia rodziną zastępczą namawiając do zastanowienia się nad taką formą pomocy  dzieciom wymagającym opieki.
Główną  ideą Kampanii jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe                       i zawodowe rodziny zastępcze oraz tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci  i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy pikniku niezależnie od pełnionej roli świetnie się bawili. Pogoda dopisała, a klienci Kaufland bardzo życzliwie i z ciekawością przyjęli formę zorganizowanej aktywności przynoszącej obopólne korzyści dla partnerów akcji.

03.08.2017

więcej...

 

STOP BIERNOŚCI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
STOP BIERNOŚCI.


Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.
NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD LIPCA 2017 III
I. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
a.    W wieku od 15 do 29 roku życia (50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn)
b.    Niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
c.    Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
d.    Posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne
e.    Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych
II. Zakres projektu:
a.    EIPD — nowa jakość doradztwa (badanie orientacji zawodowej, tworzenie IPD) — zajęcia z doradcą zawodowym — wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
b.    Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) — zajęcia z doradcą zawodowym —wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
c.    Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) — zajęcia z psychologiem — wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
d.    Warsztaty nabywania umiejętności kluczowych ważnych dla znalezienia pracy — zajęcia z trenerem —warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
e.    Szkolenie zawodowe — wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
f.    Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób
III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
n    Stypendia szkoleniowe i stażowe
n    Zwrot kosztów dojazdu / noclegi
n    Pokrycie kosztów badań lekarskich — na potrzeby stażu
n    Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW — na potrzeby stażu
n    Opiekę nad osobami zależnymi
OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2017 r. — 31.05.2018 r.
KONTAKT: 
EUR CONSULTING SP. z o.o.
LIDER PROJEKTU
Ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 728 24 16
pruszcz@eur.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

03.08.2017

więcej...

 

PROJEKT „INTEGRACJA”

Fundacja „Sprawni Inaczej” – Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt.  „Integracja” w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2017 r. ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego.
Działaniami w ramach projektu zostaną objęte osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz ich rodziny. Część osób będzie rekrutowana do projektu ze środowiska pieczy zastępczej.
Projekt zakłada dostęp do specjalistycznej pomocy poprzez zapewnienie psychiatrycznych i psychologicznych konsultacji, wsparcie mentora w środowisku domowym, warsztaty dla rodzin, integrację ze społeczeństwem poprzez wspólne wyjazdy kulturalne. Odrębnym działaniem będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa lokalnego na temat rodzajów zaburzeń psychicznych ich specyfiki.
Głównym założeniem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości wśród lokalnej społeczności, aby zmniejszyć strach przed nieznanym. Natomiast osobom  i rodzinom dotkniętym problemem, pozwoli zminimalizować lub wyeliminować poczucie odtrącenia i samotności z powodu swojej niepełnosprawności.

03.08.2017

więcej...

 

KAUFLAND DZIECIOM 28.07.2017

KAUFLAND DZIECIOM

Z przyjemnością informujemy, że nasz partner i mecenas firma KAUFLAND po raz kolejny włącza się w akcje na rzecz dzieci. Tym razem jest to Kampania „Dajmy siebie innym”, którą Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie realizuje od kilku miesięcy. Nasze działania w ramach Kampanii przyjmują różną formę. Tym razem chcemy poprzez informacje promować rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Kościerskiego. Główną naszą ideą jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Również celem Kampanii jest tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kościerski Kaufland jako mecenas Kampanii i przyjaciel rodzin zastępczych wraz ze Stowarzyszeniem rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają rodziny z dziećmi na parking przy sklepie Kaufland w Kościerzynie w piątek 28 lipca 2017 r. w godzinach od 13.00 do 16.00. Na klientów sklepu czekają zabawy i konkursy przy muzyce. Hasłem przewodnim spotkania jest: „KAUFLAND WSZYSTKO CO KOCHASZ”. Na uczestników czekają nagrody i słodki poczęstunek. ZAPRASZAMY!!!

 

 

25.07.2017

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 16 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl