Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Solidarność z poszkodowanymi

„Człowiek jest wielki nie przez to, co (…) ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – tak mawiał Jan Paweł II. Niewątpliwie warto o tych słowach pamiętać każdego dnia. Śpieszymy poinformować, iż taka dewiza przyświecała pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, którzy zgłosili się do pomocy przy pracach fizycznych przy likwidacji skutków nawałnic. Również chcielibyśmy poinformować o geście solidarności z poszkodowanymi naszych kolegów i koleżanek z PCPR w Wejherowie – na czele z panią Dyrektor Iwoną Romanowską, którzy przekazali gminie Dziemiany zebrane wśród pracowników środki finansowe.

W imieniu osób, do których dotarła pomoc serdecznie dziękujemy. Jak zawsze pracownicy pomocy społecznej jednoczą się w trudnych chwilach i można na nich liczyć.

Dyrektor PCPR – Marzena Hinca dziękuje wszystkim pracownikom PCPR w Kościerzynie, którzy ofiarowali pomoc osobistą i finansową.

Z poważaniem i szacunkiem

Dyrektor PCPR Marzena Hinca

05.09.2017

więcej...

 

Światowy Dzień FAS 9 września 2017

FAS (ang.Fetal Alcohol Syndrome) czyli Alkoholowy Zespół Płodowy to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne. Na wystąpienie FAS ma wpływ wyłącznie decyzja matki o sięgnięciu po alkohol w ciąży. W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa. Celem obchodów Światowego dnia FAS jest edukacja społeczeństwa nt. wpływu alkoholu na okres prenatalny dziecka.

05.09.2017

więcej...

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - kompetentny rzecznik dziecka i rodziny

Pod wskazanym powyżej tytułem, dnia 5 września 2017 r. na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbędzie się szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem niniejszego działania jest jeszcze sprawniejsze pomaganie i wspieranie rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich wychowanków. Program szkolenia będzie obejmował m.in.: charakterystykę dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; konflikt lojalnościowy dziecka między rodziną zastępczą a biologiczną; motywowanie dziecka do osobistego rozwoju – przygotowanie do pełnoletności.

30.08.2017

więcej...

 

Pomoc osobom poszkodawanym w wyniku nawałnicy 11/12 sierpnia 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z szeroką grupą poszkodowanych w wyniku nawałnic, które przeszły nad Pomorzem w nocy 11-12 sierpnia 2017 informuje o możliwościach uzyskania wsparcia.

22.08.2017

więcej...

 

„Arkadyjski nastrój”

„Arkadyjski nastrój” – projekt „Jak Feniks z popiołu” Zgodnie z zapowiedzią 10 lipca 2017 r. w ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako aktywna forma aktywizacji społecznej 30 uczestników projektu, odbyła się wycieczka do Centrum Nauk Kopernik w Toruniu. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w projekcji seansu pt. „Meteoplanet” w Planetarium, zwiedzili wystawy GEODIUM oraz ORBITARIUM. Dzieci zachwyciły się interaktywnymi stanowiskami typu: transmisja sygnału w kosmosie, ocean chmur, tornado, spłaszczenie planet, zorza polarna, ciążenie czy pole magnetyczne, trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, precesja osi ziemskiej, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek Newtona, tworzenie wydm, źródła energii odnawialnej i start rakiety, kolekcja meteorytów. Po naukowej dawce przyjemności, wycieczkowicze udali się na aktywne poszukiwanie prawdziwych toruńskich pierników oraz zakupy pamiątek, przemierzając toruńskie ulice „Starego Miasta” . Przed wyjazdem wszyscy skorzystali z obiadu w McDonald′s. Zgodnie z zapowiedzią, uczestnicy projektu mają wakacyjną przerwę, aby od września kontynuować zajęcia. Projekt jest realizowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

03.08.2017

więcej...

 

KAUFLAND DZIECIOM

Firma KAUFLAND po raz kolejny włączyła się w akcje na rzecz dzieci. Kościerski sklep Kaufland uczestniczył  w Kampanii prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pt. „Dajmy siebie innym”. Ostatnimi działaniami PCPR wraz ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” mógł promować rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Kościerskiego wspierając jednocześnie zadania Kaufland w zakresie działalności firmy.
Stowarzyszenie rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało na terenie sklepu Kaufland 28 lipca piknik pod hasłem „KAUFLAND WSZYSTKO CO KOCHASZ”. W ramach spotkania przez ponad 3 godziny dzieci wraz z rodzicami mogli uczestniczyć we wspólnych zabawach, grach i konkursach. Na uczestników czekały nagrody i słodki poczęstunek ufundowany przez sklep. W czasie zabawy przy muzyce didżeja, PCPR wraz z rodzinami zastępczymi przedstawiali klientom sklepu plusy i minusy bycia rodziną zastępczą namawiając do zastanowienia się nad taką formą pomocy  dzieciom wymagającym opieki.
Główną  ideą Kampanii jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe                       i zawodowe rodziny zastępcze oraz tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci  i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy pikniku niezależnie od pełnionej roli świetnie się bawili. Pogoda dopisała, a klienci Kaufland bardzo życzliwie i z ciekawością przyjęli formę zorganizowanej aktywności przynoszącej obopólne korzyści dla partnerów akcji.

03.08.2017

więcej...

 

STOP BIERNOŚCI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
STOP BIERNOŚCI.


Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.
NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD LIPCA 2017 III
I. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
a.    W wieku od 15 do 29 roku życia (50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn)
b.    Niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
c.    Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
d.    Posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne
e.    Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych
II. Zakres projektu:
a.    EIPD — nowa jakość doradztwa (badanie orientacji zawodowej, tworzenie IPD) — zajęcia z doradcą zawodowym — wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
b.    Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) — zajęcia z doradcą zawodowym —wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
c.    Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) — zajęcia z psychologiem — wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
d.    Warsztaty nabywania umiejętności kluczowych ważnych dla znalezienia pracy — zajęcia z trenerem —warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
e.    Szkolenie zawodowe — wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
f.    Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób
III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
n    Stypendia szkoleniowe i stażowe
n    Zwrot kosztów dojazdu / noclegi
n    Pokrycie kosztów badań lekarskich — na potrzeby stażu
n    Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW — na potrzeby stażu
n    Opiekę nad osobami zależnymi
OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2017 r. — 31.05.2018 r.
KONTAKT: 
EUR CONSULTING SP. z o.o.
LIDER PROJEKTU
Ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 728 24 16
pruszcz@eur.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

03.08.2017

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 12 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl