Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

JAK FENIKS Z POPIOŁU

Działania w ramach projektu „Jak Feniks z popiołu” ruszyły pełną parą. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wychowankowie pieczy zastępczej odbywają spotkania z psychologiem, psychiatrą i prawnikiem. Pierwsze dyżury specjalistów pokazały, że istnieje duże zapotrzebowanie dla tego rodzaju poradnictwa i wsparcia na terenie naszego powiatu. Uczestnicy mają już również za sobą pierwsze zajęcia z terapii ruchem oraz choreoterapii. Terapeuci w ramach tych zajęć stymulują i rozwijają różne sfery aktywności naszych beneficjentów: emocjonalną, społeczną, motoryczną i poznawczą. Nadchodzący miesiąc zapowiada się jeszcze bardziej atrakcyjnie. Przed uczestnikami warsztaty plastyczne i kulinarne, spotkania usamodzielnianych wychowanków z mentorem i wyjście do kina. Natomiast grupę opiekunów czekają inauguracyjne zajęcia z terapii skierowanej na rozwiązanie / TSR /.

08.05.2017

więcej...

 

Majówka w Strzelnicy

Piknik Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się 3 maja 2017 r. w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" niewątpliwie był doskonałą okazją do spędzenia czasu z najbliższymi, z dala od codziennych spraw i obowiązków. Na wszystkich uczestników czekały liczne atrakcje, które tym bardziej umiliły to spotkanie.

07.05.2017

więcej...

 

Piknik Rodzinny i Rodzicielstwa Zastępczego

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze do wzięcia udziału w Pikniku Rodzinnym i Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 3 maja w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica", w godzinach od 15:00 do 18:00. Wśród atrakcji na uczestników czekają: gry i zabawy z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, strzelanie 3-cio Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, zabawa z zespołem "4 ASY", Darmowa grochówka.

Informujemy również, iż mieszkańcy Kościerzyny, 3 maja do CKK Strzelnica będą mogli dojechać miejskim autobusem.

28.04.2017

więcej...

 

Porozmawiajmy o depresji - obchody „Światowego Dnia Zdrowia” w Kościerzynie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy" wzięło udział w obchodach „Światowego Dnia Zdrowia”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w naszym mieście był, jak co roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów była „Depresja – porozmawiajmy o niej”.

27.04.2017

więcej...

 

Pomorski Model Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej osób pozostających bez pracy

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie spotkanie związane z promocją Pomorskiego Modelu Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej oraz osób pozostających bez pracy w województwie pomorskim.

Model powstał w ramach realizacji zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego ujętego w Strategii Rozwoju „Pomorskie 2020”, a dotyczącego integracji działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy wychodzenia z bierności zawodowej mieszkańców województwa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zostało partnerem tych działań.

24.04.2017

więcej...

 

Konsultacje psychiatryczne

Do grona naszych specjalistów w ramach realizowanego projektu „Jak feniks z popiołu” dołączył lekarz psychiatra. Udzieli on kompleksowej pomocy w zakresie diagnozy oraz leczenia problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Zakres trudności psychicznych, dla których wsparcie można będzie uzyskać w ramach konsultacji obejmuję między innymi zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzenia umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm). Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy i wsparcia wszystkich zainteresowanych sprawujących pieczę zastępczą z powiatu kościerskiego. Najbliższa wizyta odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku, w godzinach 16.30 – 18.00. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu 501 022 573.

19.04.2017

więcej...

 

Konkurs Piosenki

Fundacja Złotowianka zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do udziału w Konkursie Piosenki dla Osób Niepełnosprawnych o Złotą Alpakę.
Wszystkie niezbędne formularze oraz regulamin konkursu znajdują się w załączniku.
Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń, czekamy na Was :)

 

 

06.04.2017

więcej...

 

Komunikat !! Ankieta !! Organizacje pozarządowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańska zwraca się do organizacji pozarządowych z terenu powiatu kościerskiego z prośbą dot. wypełnienia ankiety (link poniżej). Ankieta będzie dostępna do 14 kwietnia 2017 r.

 http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqDfv5uZjlJ1d3JNTcE7KsoeY4y00_pAJlOjWyCNAdJoQtaw/viewform

Dziękujemy za wspólprace.

11.04.2017

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
strona 12 z 56
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl