Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Zaproszenie do złożenia oferty ...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego

powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu „Kierunek – Praca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na

przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników projektu „Kierunek – Praca!”

Szczegółowe informacje zostały określone w poniższych załącznikach:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oświadczenie

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 29 Maja 2014
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl