Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - szkolenia zawodowe

szkolenia zawodowe

powrót

szkolenia zawodowe

Trwają szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu „Droga do kariery”.

Beneficjenci ostateczni projektu z pełnym zaangażowaniem i motywacją do zmiany własnej sytuacji zawodowej uczestniczą w szkoleniach zawodowych dostosowanych do ich predyspozycji zawodowych.

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 1 Września 2011
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl