Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

powrót

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym
informuję, że w  prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na "Usługi szkoleniowe" złożono następujące
oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 12 Sierpnia 2011
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl