Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Unieważnienie V i VI ...

Unieważnienie V i VI części przetargu "Usługi szkoleniowe"

powrót

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej
"ustawą" w imieniu Zamawiającego: unieważniam postępowanie o udzielenie
zamówienia na "Usługi szkoleniowe" w V, VI części zamówienia.

zawiadomienie o unieważnieniu V i VI cz.

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 12 Sierpnia 2011
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl