Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Droga do kariery”

powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Droga do kariery” ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu przez okres 6 miesięcy.

Wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Droga do kariery” można składać od dnia 3.08.2011 r. do dnia 12.08.2011 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 w godz. od 7.30 do 15.30.

Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Droga do kariery” należy:
1) przedłożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej,
2) wypełnić odręcznie lub komputerowo,
3) wypełnić we wszystkich rubrykach.

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. Droga do kariery

Regulamin stażu

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 3 Sierpnia 2011
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl