Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Droga do kariery

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach realizowanego projektu konkursowego "Droga do kariery"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w  prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” złożono następujące oferty:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.07.2011

więcej...

 

Szkolenia ogólne zakończone

Beneficjenci ostateczni projektu pn. „Droga do kariery” zakończyli udział w szkoleniach z zakresu:  autoprezentacji, asertywności i wiary we własne siły, radzenia sobie ze stresem, techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV, wizażu i stylizacji.
Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Powyższe szkolenia pozwoliły uczestnikom projektu zdobyć przede wszystkim wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy, co będzie miało szczególne znaczenie w poszukiwaniu przez nich zatrudnienia.

27.06.2011

więcej...

 

Staże w projekcie "Droga do kariery"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu pn. „Droga do kariery” 6 - miesięcznym stażem objętych zostanie 10 uczestników projektu.

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.05.2011

więcej...

 

Pierwsze działanie projektu „Droga do kariery” rozpoczęte

W dniu 20 maja br. uczestnicy projektu „Droga do kariery” rozpoczęli Indywidualny Plan Działania.
Każdy z Beneficjentów ostatecznych projektu będzie uczestniczyć w sesjach grupowych i indywidualnych, podczas których pozna swoje predyspozycje zawodowe. 

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.05.2011

więcej...

 

Wyjaśnienie treści SIWZ w ramach projektu "Droga do kariery"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego
wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe”.

Wyjaśnienie treści do SIWZ

20.04.2011

więcej...

 

Wyjaśnienie treści SIWZ w ramach projektu "Droga do kariery"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego
wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe”.

wyjaśnienie do SIWZ

20.04.2011

więcej...

 

Wyjaśnienie treści SIWZ w ramach projektu "Droga do kariery"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego
wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe”.

wyjaśnienie do SIWZ

19.04.2011

więcej...

 

Wyjaśnienie treści SIWZ w ramach projektu "Droga do kariery"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe”.

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

18.04.2011

więcej...

 

Ogłoszenie o przetargu na usługi szkoleniowe w ramach projektu konkursowego "Droga do kariery"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu "Droga do kariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz kadry dydaktycznej

Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Zał. nr 4 do SIWZ - Kalkulacja kosztów szkolenia

Zał. nr 5 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia

Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy na realizację zamówienia

Zał. nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie

14.04.2011

więcej...

 
1 2 3
strona 2 z 3
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl