Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktywny Samorząd - Nabór wniosków Moduł I ...

Nabór wniosków Moduł I Aktywny Samorząd 2019

powrót

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

Wniosek - oprzyrządowanie obszar A zad. 1

Wniosek - oprzyrządowanie obszar A zad. 4

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji słuchu

Wniosek - prawo jazdy obszar A zad. 2 - dysfunkcja narządu ruchu

Wniosek - prawo jazdy obszar A zad. 3 - dysfunkcja narzadu słuchu

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Wniosek - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego obszar B zad. 1

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu ruchu

Wniosek - szkolenie w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu obszar B zad. 2

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji ruchu

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu wzroku

Wniosek - sprzęt elektroniczny obszar B zad. 3 - adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narzadu wzroku

Zaświadczenie lekarskie B 3

Wniosek - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu słuchu

Wniosek - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowanego do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Wniosek - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - adresowane do osób z z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek - pomoc w zakupie protezy kończyny obszar C zad. 3

Zaświadczenie lekarskie C 3

Kosztorys protezy oferta I

Kosztorys protezy oferta II

Wniosek - pomoc w utzrymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny obszar C zad. 4

Zaświadczenie lekarskie obszar C zad. 4

Kosztorys naprawy protezy obszar C zad. 4

Oferta naprawy protezy obszar C zad. 4

Wniosek - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowane do osób z z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narzadu ruchu powodujacą problemy w samodzielnym przemieszczaniu sie i posiadajacych zgode lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 5

Obsazar D

Pomoc w utrzyamniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebwającego w żłobku lub przedszkolu) adresowaną do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka obsza D

 
Autor: am
ostatnia modyfikacja dnia 19 Kwietnia 2019
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl