Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktywny Samorząd - Aktywny Samorząd w roku ...

Aktywny Samorząd w roku 2018 r.

powrót

Aktywny Samorząd w roku 2018
KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2018 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2018 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

TRYB ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I

MODUŁ II

Od 23 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku

Na II semestr

2017/2018

Na I semestr

2018/2019

Od 9 marca do

30 marca 2018 roku

Od 1 września do

10 października 2018 roku

 

Program będzie obejmował następujące obszary wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Moduł I:

Obszar A

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu,

Wniosek na oprzyrzadowanie do posiadanego samochodu - osoba dorosła

Wniosek na oprzyrządowanie do posiadanego samochodu - podopieczny

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek dofinansowanie w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Obszar B

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego - osoba dorosła

Wniosek pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego - podopieczny

Zaświadczenie lekarskie - wzrok

Zaświadczenie lekarskie - ruch

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek dofinansowanie szkolenia- osoba dorosła

Wniosek dofinansowanie szkolenie - podopieczny

Zaświadczenie lekarskie- wzrok

Zaświadczenie lekarskie - ruch

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Obszar C

           Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym- osoba dorosła

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - podopieczny

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

           Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek pomoc w zakupie protezy kończyny

Kosztorys ofertowy

Oferta cenowa

Zaświadczenie lekarskie

Oświadzcenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

          Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny

Oferta naprawy protezy

Kosztorys ofertowy naprawy protezy

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Wniosek pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wniosek Moduł II

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 7 Marca 2018
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl