Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktywny Samorząd - Aktualności - rusza kolejna ...

Aktualności - rusza kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”

powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2017 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.
Moduł I:
•    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek podopieczny o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania

Wniosek podopieczny o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania

Zaświadczenie lekarskie - narząd ruchu

Zaświadczenie lekarskie - narząd wzroku

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek osoba dorosła o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek podopieczny o  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zaświadczenie lekarskie - narząd wzroku

Zaświadczenie lekarskie - narząd ruchu

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek podopieczny o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Oferta specyfikacji i kosztorys – proteza 

Zaświadczenie lekarskie  

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek osoba dorosła o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) 

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w okresie od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku.

Wniosek osoba dorosła o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) 

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Moduł II:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterski, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II

Zaświadczenie z uczelni

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Wnioski przyjmowane są:
•    na semestr letni 2016/2017 od 17 marca do 30 marca 2017 r.,
•    na semestr zimowy 2017/2018 od 1 września do 10 października 2017 r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)..
 
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 10 Maja 2017
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl