Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktywny Samorząd - KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2016 ...

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2016 r.

powrót

Aktualności - rusza kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2016 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - OSOBA DOROSŁA

Wniosek pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - PODOPIECZNY 

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przedwarzanie danych osobowych  


• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,

Wniosek pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - OSOBA DOROSŁA

Wniosek  pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - PODOPIECZNY

Zaświadczenie lekarskie - dyfunkcja narządu wzroku 

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania- OSOBA DOROSŁA 

Wniosek o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania- PODOPIECZNY

Zaświadczenie lekarskie  dysfunkcja narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie dysfunkcja narządu wzroku

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie


• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - OSOBA DOROSŁA

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - PODOPIECZNY

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Zaświadczenie lekarskie


• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wniosek pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w okresie od 15 kwietnia do 30 sierpnia 2016 roku.

Moduł II:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterski, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski przyjmowane są:
• na semestr letni 2015/2016 od 14 marca do 15 kwietnia 2016 r.,
• na semestr zimowy 2016/2017 w okresie od 1 września do 10 października 2016 r.

 

Wniosek dot. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni


Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 
Autor: am
ostatnia modyfikacja dnia 15 Kwietnia 2016
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl