Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - XXIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA ...

XXIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO

powrót

Szanowni Państwo Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych - laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

-POMOC SPOŁECZNA -OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA -KULTURA -EDUKACJA Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach: -SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE -WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA -DEBIUT ROKU W tym roku do współorganizacji nagrody za debiut roku zaprosiliśmy partnerstwo Programu Akumulator Społeczny, które objęło pieczą tę kategorię. Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności. W edycji 2018 NMB wnioski składać można wyłącznie w wersji ELEKTRONICZNEJ. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”. Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00 . Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk tel. 58 344 40 39. Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – k: 602 696 044.

Wniosek nominacyjny 2018 r.

 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 6 Listopada 2018
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl