Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Projekt „Jak Feniks z ...

Projekt „Jak Feniks z Popiołu„ trwa

powrót

Projekt „Jak Feniks z Popiołu„ trwa

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej praktycznie jest już na finiszu realizacji. Od września był to intensywny czas zajęć i spotkań dla dzieci, rodziców i opiekunów - uczestników projektu. W ramach aktywnych form integracji społecznej odbyły się zajęcia z terapii ruchem i choreoterapii. Zajęcia z psychologiem, które pozwalają dzieciom rozwijać kreatywność, uczą umiejętności komunikacji, autoprezentacji i przedsiębiorczości są w centrum zainteresowania uczestników. Zajęcia te rozwijają inwencję twórczą, uczą pracy w grupie, nawiązywania kontaktów, podnoszą i odbudowują u dzieci własną samooceną. W ramach form integracji społecznej odbyły się już ostatnie warsztaty „kreatywnej kuchni” gdzie dzieci uczyły się, iż przygotowywanie posiłków może być świetną zabawą. Uczestnicy projektu wraz z dorosłymi korzystają ze wszystkich form wsparcia specjalistycznego. Psycholog, prawnik i lekarz psychiatra mają w dalszym ciągu „pełne ręce roboty”. Zainteresowanie tą formą pomocy jest duże, a to znaczy, że założenia projektu były trafne i trzeba myśleć jak tą lukę po zakończeniu projektu uzupełnimy. W październiku byliśmy z uczestnikami w Teatrze NOT w Gdańsku na spektaklu pt. „Wikingowie”. Dzieciom bardzo podobał się spektakl. Natomiast młodzież realizująca plany usamodzielnienia spotykała się po przerwie wakacyjnej z mentorem i zdobywała dalszą wiedzę od praktyka. Projekt zbliża się do końca realizacji. Na uczestników czekają ostatnie spotkania integracyjne, ze specjalistami i integracyjne. Na najbardziej aktywnych uczestników projektu czekają upominki. Dziękujemy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie, które poza projektem z własnych środków finansuje pomoc rzeczową dla uczestników.

 
 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 5 Grudnia 2017
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl