Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Powiatowa Społeczna Rada ds. ...

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

powrót

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Dnia 02 grudnia 2019 roku Zarządzeniem Starosty Kościerskiego Nr 91/2019 została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Rady, będące organami opiniodawczo-doradczymi, składają się z 5 członków, których Starosta powołuje spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie danego powiatu organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego. Na kadencję w latach 2019-2023 członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kościerskim zostali powołani: - Henryk Ossowski (Starostwo Powiatowe w Kościerzynie), - Leszek Prądziński (Urząd Miasta Kościerzyna), - Marlena Burandt (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna), - Tadeusz Hamernik (Stowarzyszenie „Kaszubska Nadzieja” w Kościerzynie, - Barbara Łangowska (Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży sprawnej inaczej „Otwarte Serca”). Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, a do jej zakresu działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu. Natomiast 19 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas którego Alicja Żurawska starosta kościerski wręczyła członkom Rady akty powołania. Spotkanie to było okazją do złożenia podziękowań przez Starostę dotychczasowym członkom Społecznej Rady kadencji 2015-2019.

 
 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 18 Grudnia 2019
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl