Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Szkolenie dla kandydatów na ...

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

powrót

Dnia 17 grudnia zakończone zostało szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Zakwalifikowane osoby łącznie przeszły 50 – godzinny program szkoleniowy. Rodziny zdobyły wiedzę i zapoznały się z nowymi technikami pracy/współpracy przydatnymi w etapie wychowywania dzieci, jak również pogłębiły swoje nabyte już wcześniej umiejętności opiekuńcze i wychowawcze. Zdobyta wiedza i umiejętności niewątpliwie w dalszym procesie przyczynią się do prawidłowego sprawowania pieczy nad powierzonymi im dziećmi. Ponadto uczestnicy zdobyli także wiedzę dotyczącą kwestii prawnych (m.in. dotyczącą praw i obowiązków rodzin zastępczych). Kandydaci przeszli również badanie psychologiczne.

Zajęcia prowadzone były trenerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, co ułatwiło rodzinom dostęp do szkolenia.

Nadmieniamy również, iż obecnie trwa nabór do kolejnego szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Wszystkie osoby, chętne do podjęcia się tej odpowiedzialnej – ale jakże potrzebnej funkcji, prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4, nr tel. Zespół ds. Pieczy Zastępczej – 58 681 54 03.

 
Autor: A.K.
ostatnia modyfikacja dnia 19 Grudnia 2014
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl